Waarom een doula?

Een doula kun je het best omschrijven als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Ze is een ervaren en kundige vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier emotioneel en fysiek ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode erna. Zij blijft gedurende de hele bevalling aan de zijde van de barende vrouw.

Al sinds mensenheugenis helpen vrouwen andere vrouwen bij de geboorte van hun kinderen. Zowel de barende als haar partner voelden zich gesteund en veilig.

Tegenwoordig is bevallen een steeds meer medische aangelegenheid geworden, waar moeders, tantes, zussen, vriendinnen of buurvrouwen niet meer bij zijn om met raad en daad te ondersteunen. De doula kan dit gemis opvullen met haar aanwezigheid. Doula is dus enkel een nieuwe term voor een heel oud beroep.

Uit onderzoek is gebleken dat continue aanwezigheid van een doula een positieve invloed heeft op het verloop van de bevalling. Bevallingen van vrouwen die zich tijdens de hele bevalling gesteund voelden, duren minder lang, worden als minder pijnlijk ervaren en gaan aanzienlijk minder vaak gepaard met complicaties (onder andere keizersnedes). Vrouwen die bevallen zijn met een doula bij zich, kijken vaak met tevredenheid op het baringsproces terug.

waarom een doula