Voor (aanstaande) vaders

Het mooiste wat er is, is een koppel samen een kind te zien krijgen. De partner van de vrouw speelt namelijk een essentiële ondersteunende rol tijdens hun bevalling. Hij kent de vrouw op een intieme manier en voelt liefde voor haar en haar kind, zoals niemand anders dat kan.

De doula is er als aanvulling van de partner en niet in plaats van de partner. In ideale gevallen vormen de doula en de partner het perfecte team om de vrouw te ondersteunen.

Veel mannen voelen zich hulpeloos tijdens een bevalling en raken overstuur van de pijn van hun vrouw. Hoeveel ervaring een vader ook heeft met bevallingen, het blijft moeilijk voor hem zich emotioneel zo afstandelijk op te stellen dat hij zowel aan zijn eigen behoeften als aan die van zijn partner kan voldoen. Door een doula mee te laten helpen, wordt de rol van de vader niet verkleind maar juist vergroot, doordat hij zo meer ruimte krijgt om de moeder bij te staan.

Met de aanwezigheid van een doula staat de partner minder onder druk en kan hij zijn aandeel leveren op zijn eigen niveau. Partners voelen zich vaak opgelucht als zij kunnen terugvallen op de steun van een doula; zo kunnen zij meer van de gebeurtenis meemaken en er ook meer van genieten. De vaders die een actieve ondersteunende rol willen, kan de doula helpen door hen hierin te assisteren en hen te wijzen op de effectieve manieren om hun vrouw te helpen.

Door de voorgesprekken tijdens de zwangerschap weet ik precies wat partners wel of juist niet van mij als doula verwachten. Door de band die we hebben opgebouwd, weet ik hoe en wanneer ik er moet zijn, of wanneer ik mijzelf juist even onzichtbaar moet maken. Dit zorgt ervoor dat wij tijdens de bevalling kunnen samenwerken als een echt team!

voor (aanstaande) vaders