Voor (aanstaande) moeders

Bevallen met een doula betekent kiezen voor continue begeleiding. Dat je verzekerd bent van de aanwezigheid van iemand die jou goed heeft leren kennen en die jij hebt leren vertrouwen. Iemand die jouw hele verhaal kent, waardoor ze weet hoe ze jou het best kan ondersteunen. Iemand die er gegarandeerd voor je zal zijn, voor en na de bevalling, maar vooral ook tijdens, ongeacht hoe lang die bevalling duurt.

Van oudsher hebben vrouwen die een kind krijgen andere vrouwen om zich heen die hen helpen. Behalve de vroedvrouw waren er altijd vrienden, familieleden en buren die tijdens en na de geboorte psychische en praktische steun verleenden.

Het baringsproces is een periode van buitengewone gevoeligheid voor omgevingsfactoren. Gebeurtenissen en handelingen tijdens dit baringsproces kunnen verstrekkende psychologische gevolgen hebben. Geen enkele vrouw zou in haar eentje of te midden van vreemden hoeven te bevallen.

Met een doula kies je simpelweg voor steun op het juiste moment!

Voor (aanstaande) moeders